ย้อนกลับ
โต๊ะจักรอุตสาหกรรม
Configurator
สั่ง/สรุปรายการผลิต
ราคารวม: 5,000 บาท
 • ขนาดหน้าโต๊ะ
 • ประเภทไม้
 • สีหน้าโต๊ะ
 • สีขอบโต๊ะ
 • ขาโต๊ะ
ขนาดหน้าโต๊ะ
สั่ง/สรุปรายการผลิต
ราคารวม: 5,000 บาท
 • 110x55x4 cm
 • 120x55x4 cm
 • ไม่เอาหน้าโต๊ะ
ประเภทไม้
สั่ง/สรุปรายการผลิต
ราคารวม: 5,000 บาท
 • ไม้ MDF
 • ไม้อัด
สีหน้าโต๊ะ
สั่ง/สรุปรายการผลิต
ราคารวม: 5,000 บาท
 • โอ็คดำ
 • ขาวลายผ้า
 • ขาวด้าน
 • ขาวเงา
 • ไม้สักเงา
 • ไม้สักด้าน
 • ไม้เทา(ผิวไม่เรียบ)
 • ไม้อ่อน(ผิวไม่เรียบ)
 • ดำ
 • แดง
 • เทา
สีขอบโต๊ะ
สั่ง/สรุปรายการผลิต
ราคารวม: 5,000 บาท
 • น้ำตาล
 • ขาว
 • แดง
 • น้ำเงิน
 • ฟ้า
ขาโต๊ะ
สั่ง/สรุปรายการผลิต
ราคารวม: 5,000 บาท
ย้อนกลับ
สรุปรายการผลิต
ชื่อ:

Email:

เบอร์โทร:

ที่อยู่:

จังหวัด:

รหัสไปรษณีย์:

รายละเอียดเพิ่มเติม:

สั่งผลิตสินค้า
ย้อนกลับ
สรุปรายการผลิต
 • ขนาดหน้าโต๊ะ:
 • 0.00 $

 • ประเภทไม้:
 • 0.00 $

 • สีหน้าโต๊ะ:
 • 0.00 $

 • สีขอบโต๊ะ:
 • 0.00 $

 • ขาโต๊ะ:
 • 0.00 $

 • ราคารวม 1 ชุด:
 • ฿

  0.00

ผลิตจำนวน(ชุด)
สั่งผลิตสินค้า
พิมพ์รายการ